Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.582/2016. számú jelentős döntéséről

Dátum

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2013 év végén összesen körülbelül 10 milliárd forint bírságot szabott ki 11 pénzügyi intézménnyel szemben, egy további bank kartellezését pedig bírság kiszabása nélkül állapította meg. A hatóság megállapította, hogy a bankok a 2011 őszétől 2012 január végéig tartó, deviza jelzáloghitelek piacitól eltérő alacsonyabb, fix áron történő végtörlesztési időszak tekintetében a deviza jelzáloghitelek kiváltására alkalmas forinthitelek lakosság részére való értékesített mennyiségének csökkentése érdekében stratégiáikat összehangolták. Ennek célja a végtörlesztésből eredő banki vesztességek csökkentése volt azáltal, hogy lehetőleg minél kevesebben vegyenek fel forinthitelt devizahitelük kiváltása céljából.
Ezt a döntést kilenc bírsággal sújtott bank támadta meg, továbbá azon további bank is, amely bírságot nem kapott.
A két fokon eljárt alacsonyabb szintű bíróságok, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, majd a Fővárosi Törvényszék a GVH határozatát fenntartották, azt mindenben jogszerűnek értékelték.
Az utolsó fokon eljáró Kúria 2016. december 13-án hozott ítéletében a korábban eljárt két bírósággal egyezően megállapította, hogy a bankok stratégiáikat összehangolták a deviza jelzáloghitelek kiváltására alkalmas hitelek értékesítésének korlátozása céljából.
Ugyanakkor megállapította azt is, hogy a kiszabott közel 10 milliárd forintnyi bírság kiszámításakor a GVH komoly mérlegelési-számítási hibákat követett el nyolc bank esetében, ezért a bírságok tekintetében a GVH-t új eljárásra kötelezte. Az új eljárásban újra kell számolnia a bírságokat a GVH-nak a Kúria által megadott szempontok alapján, és e tekintetben új határozatot kell hozni. Az a bank, amely mindössze 1 millió forint bírságot kapott, valamint az, amelyik bírságot egyáltalán nem kapott, csak a jogsértés megállapítását vitatta, így sikertelenül fordult a Kúriához. E két bank felülvizsgálati kérelme teljes egészében alaptalan volt.
A Kúria tehát megállapította, hogy a bankok kartelleztek. Szükséges leszögezni azt is, hogy – szemben a sajtóban megjelent egyes állításokkal – az eljárt bíróságok nem követtek el eljárási hibákat, eljárásaikat tisztességesen folytatták le, és ítéleteiket kellően megindokolták, és ítéleteiket kellően megindokolták, mindössze a fenti kérdésben eltérő volt a jogi értékelésük a Kúria jogi álláspontjától.

Budapest, 2016. december 14.

A Kúria Sajtótitkársága