Tájékoztató a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának munkájáról

Dátum

A Kúria pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlatát vizsgáló Joggyakorlat-elemző Csoportja a bírósági gyakorlat elemzését elvégezte és összefoglaló véleményét a Kúria Polgári valamint Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma elé terjesztette.

A joggyakorlat elemzését a Kúria Elnöke rendelte el, arra tekintettel, hogy már 2008-2009. évektől kezdődően a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a bírósági hatáskör kérdésében olyan problémák merültek fel, melyek a döntően közpénzügyi igények bírósági érvényesítését megnehezítették, vagy meg is gátolták.

A Joggyakorlat-elemző Csoport a Kúrián, a vizsgálatba bevont három ítélőtáblán, valamint négy törvényszéken összesen 140 ügy vonatkozásában elemezte részleteiben a joggyakorlatot, különös tekintettel a polgári bíróság illetve a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság hatáskörét megalapozó körülményekre. Lényeges kiemelni, hogy a vizsgálattal érintett ügyek tárgya  közpénzügyi igény volt, a perekben az összesített becsült perérték a két milliárd forintot is meghaladta.

A Joggyakorlat-elemző Csoport javaslatot tett a bírósági hatásköri problémák kiküszöbölésének olyan módjára, amely a közpénzekkel kapcsolatos igények bíróság előtti érvényesítését elősegíti. A Joggyakorlat-elemző Csoport a pénzügyi támogatással kapcsolatos jogviszonyok, az arra vonatkozó szabályozás és a kapcsolódó bírósági gyakorlat alapján a jövőre nézve egységes és egyértelmű szabályozásra is javaslatot tett, ezzel kiküszöbölve a polgári jogi és közjogi elemeket egyaránt tartalmazó jogviszonyokkal kapcsolatos bírósági hatásköri problémákat.

A Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleményét az illetékes kollégiumok 2012. II. félévében megtárgyalják és annak elfogadása esetén a jelentés a Kúria honlapján közzétételre kerül.

Budapest, 2012. július 12.

A Kúria Sajtótitkársága