Tájékoztató a Kúria joggyakorlat–elemző csoportjának 2012. november 26. napján megtartott tanácskozásáról

Dátum

A Kúrián a dr. Vezekényi Ursula kúriai tanácselnök által vezetett kilenc tagú joggyakorlat-elemző csoport 2012. március hónaptól huszonhat  jogerősen befejezett ügyben vizsgálta a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogának főbb kérdéseivel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot.

A vizsgálat során elkészült munkaanyagot 2012. szeptemberében megküldte különböző szervezeteknek, köztük az érdekképviseleti szerveknek, amelyek   számára a munkacsoport észrevételezési  lehetőséget biztosított.

Ezek megvitatása érdekében a Kúrián 2012. november 26. napján tanácskozásra került sor. Az ott elhangzottak figyelembe vételével a munkaanyag végleges változatának elkészülte után a Kúria Polgári Kollégiuma  2012. december 10. napján megtartásra kerülő  ülésén  megvitatja,  és dönt annak elfogadásáról, valamint arról, hogy az abban foglaltak alapján a bírói gyakorlat  egységesítése érdekében  szükséges-e kollégiumi véleményt hozni.

Budapest, 2012. november 26.

A Kúria Sajtótitkársága