Tájékoztató a Kúria Gfv.VI.30.204/2023. számú, közérdeklődésre számot tartó ügyben kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásról

Dátum

A Kúria előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bíróságánál, az EUB C-705/21. és C-520/21. számú ítéleteit követően az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő kikötés tisztességtelensége miatt érvénytelennek minősített, a DH törvények hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések (lízingszerződések) ügyében követendő joggyakorlatának továbbfejlesztése érdekében. Az eljárás célja az uniós joggal összhangban álló elszámolás elveinek tisztázása is. Az előterjesztés anonimizált változata a Kúria honlapján olvasható.

A Kúria előterjesztése nem érinti az Európai Unió Bírósága által korábban már több ügyben is megválaszolt kérdéseket.

A Kúria jelen előzetes döntéshozatali eljárás kapcsán is kiemeli: az Európai Unió Bírósága C-705/21. számú ítéletében csak a DH törvények hatálya alá tartozó és az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem világos és nem átlátható jellege miatt érvénytelen fogyasztói kölcsönszerződések (lízingszerződések) esetén levonandó jogkövetkezményekről nyilvánított véleményt. A Kúria előterjesztése is kizárólag az ez okból érvénytelen szerződések jogkövetkezményével kapcsolatos. Sem a C-705/21. számú, sem a lengyel előterjesztésre indult C-520/21. számú ítéletben adott, sem a mostani előterjesztésre adandó jogértelmezés nem terjed ki azokra a fogyasztói kölcsönszerződésekre (lízingszerződésekre), amelyekben a tájékoztatás tisztességes volt.

Budapest, 2023. október 19.

a Kúria Kommunikációs Osztálya