Tájékoztató a Kúria döntéséről vagyonosodási vizsgálat szempontjairól

Dátum

Kfv.I.35.183/2014.

A felperesnél az adóhatóság 2003-2007-ig terjedő években személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás adónemekben utólagos vizsgálatot folytatott, melynek eredményeképpen becslési eljárásban összesen 106.945.287 Ft adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg a felperes terhére. A felperes a megállapítások számos elemét vitatta, így egyebek mellett az ingatlanvásárlásai vételára kifizetése módját, időpontját, a 150 millió forint értékű kft. üzletrész megvétele körülményeit, a beszerzett személygépkocsik tényleges vételárát, továbbá állította, hogy a vizsgált időszakban jelentős összegű magánkölcsönben részesült. Ezen kérdéskörökben az elsőfokú bíróság szükségesnek ítélte az adóhatóság részéről új eljárás lefolytatását, mert a megállapításokat nem látta megalapozottnak, ugyanakkor az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria úgy döntött, hogy a tényállás további feltárását, a bizonyítékok értékelését az elsőfokú bíróságnak kell elvégezni, ezért a bíróságot kötelezte új eljárásra.

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a még eldöntendő kérdésekben a keresetet elutasította.

Az elsőfokú ítélettel szemben a felperes nyújtott be  felülvizsgálati kérelmet. Vitatta a becslés jogalapját és összegszerűségét is, lényegében az említett kérdéskörök teljes újraértékelését kérte.

A Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltakat részletesen megvizsgálta, és arra az álláspontra jutott, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges körben és mélységig okszerűen és logikusan indokolta meg a keresetet elutasító döntését, felülmérlegelés nem volt indokolt.
Az eljárás különleges nehézségét az jelentette, hogy a többszörös megismételt eljárásban, az ahhoz képest változó  kérelmi elemek mellett, a korábbi kúriai döntés végrehajtására vonatkozó kötelezettség figyelembevételével kellett ismételten értékelni és eldönteni a rendkívül összetett, nagy pertárgyértékű, sok kérelmi elemet tartalmazó jogvitát. Kiemelendő számos bizonyíték ellentmondásos tartalmának feloldása, amely aprólékos feldolgozást kívánt, figyelemmel a becslési eljárás esetén alkalmazandó speciális bizonyítási rendre is.

Budapest, 2014. október 24.

A Kúria Sajtótitkársága