Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.489/2014/7. számú ügyben

Dátum

A felek között 2003. január 27-én fővállalkozási szerződés jött létre egy háztartási, ipari és kereskedelmi hulladékot szortírozó központ, valamint egy műanyag újrafeldolgozó üzem létesítésére. A szerződéskötést követően a felperes 4.250.000 Euro vállalkozói díjelőleget utalt át a franciaországi székhelyű alperes részére.

A szerződést többször módosították, teljesítése végül beruházás finanszírozásának meghiúsulása miatt lehetetlenné vált.

A felperes keresetében a 4.250.000 Euro visszafizetésére kérte az alperest kötelezni. Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Viszontkeresetet is előterjesztett a felperessel szemben, amelyben 7.369.106 Euro kártérítés megfizetésére tartott igényt.

A perben vitás volt a felek között, hogy a jogvita elbírálása során a magyar vagy a francia anyagi jogi szabályokat kell-e alkalmazni, továbbá, hogy a fővállalkozási szerződés milyen okból szűnt meg, teljesítése valóban lehetetlenné vált-e, illetve, hogy a lehetetlenülést mi idézte elő.

A vitás kérdésekben az elsőfokú bíróság széleskörű, nagy terjedelmű bizonyítást folytatott le, majd ítéletében az alperest 4.250.000 Euro és járulékai megfizetésére kötelezte, a viszontkeresetet pedig elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A jogerős ítélet indokolása szerint a felek jogviszonyára a magyar jog szabályai az irányadók, a szerződés teljesítése pedig azért vált lehetetlenné, mert az alperes az őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette, és így – a szükséges műszaki adatok hiányában – a beruházás finanszírozásához szükséges kölcsönigényt érdemben nem lehetett elbírálni. A lehetetlenülésért tehát az alperes felelős. A szerződés megszűnéséig terjedő időszakban pedig az alperes a felperes számára hasznos munkaeredményt nem állított elő. Erre figyelemmel a teljes vállalkozói díjelőleget köteles visszafizetni.

Az alperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a Kúria a nagy terjedelmű iratanyag áttekintését követően a jogerős ítéletet – a másodfokú bíróság álláspontjával egyetértve – hatályában fenntartja.

Budapest, 2014. május 29.

A Kúria Sajtótitkársága