Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 21.175/2017 számú ügyben

Dátum

A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a Főváros Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amelyben kötelezte a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványt a 2013. január 1. és 2015. november 26. között kapott ún. Tao-támogatás felhasználására vonatkozó adatok (köztük az e tárgyban kötött szerződések) kiadására.

A Kúria hivatkozott döntésében saját korábbi ítéletére (Pfv. IV. 21.135/2017), amelyben már korábban megállapította, hogy a látványsportok támogatására adott társasági adókedvezmény közpénznek minősül, ezért az Alaptörvény alapján a felhasználásának adatai kiadandó közérdekű adatnak minősülnek, és a kiadás 2016 előtti időszakra nézve adótitokra hivatkozással sem tagadható meg. A Kúria szerint az alperes részben közfeladatot is ellát, és ez is az adatszolgáltatás alapja lehet.

Budapest, 2017. november 15.

A Kúria Sajtótitkársága