Tájékoztató a Kúria dohánytermékek árusításával kapcsolatos országos népszavazási kezdeményezések tárgyában meghozott döntéseiről

Dátum

(Knk.37.521/2013., Knk.37.522/2013., Knk.37.484/2013., Knk.37.485/2013.)

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) határozataiban hitelesítette azokat az  országos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ívek mintapéldányait, amelyen a következő kérdések szerepeltek:

A 118/2013. (VII. 17.) OVB határozat által hitelesített kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott kiskereskedelmi árrés mértékét, hogy a legnagyobb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék - adókkal nem csökkentett - kiskereskedelmi eladási árának 3,33%-a legyen?”

Az 52/2013. (VI. 28.) határozat által hitelesített kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt, hogy a dohányboltban csak dohányterméket lehessen forgalmazni?”

Az OVB e kérdéseket hitelesítő határozatai ellen – közel azonos tartalommal - négy kifogás érkezett a Kúriához. Ebben kifogásolták, hogy a népszavazási kezdeményezésre feltenni kívánt kérdés nem felel meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, sérti  választópolgári és jogalkotói egyértelműség követelményeit, a kérdés alapján megalkotandó törvény Alaptörvény-ellenesnek minősülne, végül a kérdés az Alaptörvény szerint szerint tiltott népszavazási tárgykörnek minősül.

A Kúria a kifogásokat nem tartotta megalapozottnak, és az OVB 52/2013. (VI. 28.) számú, valamint a 118/2013. (VII. 17.) számú határozatait helybenhagyta. Döntéseiben rámutatott, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdések a kifogást benyújtók által jelölt törvényeket nem sértik. A Kúria megállapította, hogy a kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, Alaptörvénybe, az Alaptörvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak tiltott népszavazási tárgyba nem ütközik. A Kúria megállapította azt is, hogy a kérdések az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdésébe  foglaltaknak megfelelően érthetők és értelmezhetők, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. §-ában meghatározott  jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye sem sérült.

Budapest, 2013. szeptember 12.

A Kúria Sajtótitkársága