Tájékoztató a Kúria Bfv.I.412/2018. számú határozatáról indokolási kötelezettség tárgyában

Dátum

Az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését
A törvényszék a II. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében Btk. 176. § (1) bekezdés IV. fordulat, (3) bekezdés, ezért hét év hat hónap szabadságvesztésre és öt év Magyarország területéről kiutasításra ítélte, a szabadságvesztést börtönben rendelte végrehajtani.

A másodfokon eljárt ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a terhelt cselekményét a Btk. 176. § (1) bekezdés III. fordulatába ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének minősítette, melyet társtettesként követett el, a szabadságvesztés büntetését öt év hat hónapra enyhítette, a kiutasítás büntetést mellőzte, egyebekben a törvényszék ítéletét helybenhagyta.

A Be. 416. § (1) bekezdés c) pontja szerint felülvizsgálati ok és egyben a Be. 373. § (1) bekezdés III. a) pontja szerint feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés az indokolási kötelezettség megsértése.

A törvényhely szerint azonban az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését.

Az indítványban hivatkozottakkal szemben az ítélőtábla ítéletének indokolásában részletesen számot adott arról, hogy miért mellőzte az elsőfokú ítélet azon megállapítását, mely szerint a II. rendű terhelt a rendőrséggel együttműködő személy lett volna. Az ítélőtábla – és a terhelt által vitatott részében a törvényszék is – egyebekben is eleget tett az indokolási kötelezettségének, számot adott a cselekmény jogi minősítésével és a büntetés kiszabásával kapcsolatos döntéséről is.

A felülvizsgálati indítványnak így az abszolút eljárási szabálysértésre hivatkozó része alaptalan.

Budapest, 2018. július 17.

A Kúria Sajtótitkársága