Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1354/2011/5. számú végzése kapcsán

Dátum

A  Kiskunhalasi  Városi  Bíróság  6.B.148/2008/35.  számú, valamint  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróság  2.Bf.59/2010/4. számú  ítélete  ellen  a  terhelt  védője  által  benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Kúria a megtámadott határozatokat  hatályban  tartotta.  Az  indítványozó elsősorban a terhelt bűnösségének megállapítását vitatta, arra hivatkozva, hogy a terhelt azért fejtett ki erőszakot a  sértettel  szemben,  mert  a  házasságon  kívüli életközösségük  alatt  szerzett,  és  az  annak  megszakadása után  az  ő  birtokába  került  gépjármű  birtoklásától  a sértett  megfosztotta,  így  megillette  a  Ptk.  szerinti birtokvédelem;  ennek  megengedett  eszközével  élt  a  jármű birtokának  visszaszerzése  érdekében,  így  jogos  védelmi helyzetben  követte  el  a  bűncselekményeket.  A  Kúria  az indítványt  nem  találta  megalapozottnak,  miután  a  jogos védelmi helyzet csak jogtalan támadás esetén és csak addig áll fenn, amíg a jogtalan támadás tart.

Budapest, 2012.április 2.

A Kúria Sajtótitkársága