Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1279/2011/5. számú ítélete kapcsán

Dátum

Az  Esztergomi  Városi  Bíróság  2.B.240/2010/9.  számú ítélete,  valamint  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság 1.Bf.8/2011/7. számú végzése ellen a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Kúria a megtámadott  határozatokat  megváltoztatta,  és  a  terhelt terhére  megállapított  bűncselekményt  enyhébben  –  a  Btk. 176.  §  (4)  bekezdése  helyett  a  (2)  bekezdés  a)  pontja szerint  minősülő  –  magánlaksértés  bűntettének kísérleteként minősítette, és erre tekintettel enyhítette a  vele  szemben  kiszabott  szabadságvesztés  tartamát.  Az eltérő  minősítésre  azért  került  sor,  mert  az  egyébként éjjel  megvalósult  bűncselekmény  elkövetését  megelőzően alkalmazott  erőszak,  illetve  fenyegetés  –  amire tekintettel az eljárt bíróságok a cselekményt erőszakkal, illetve fenyegetéssel elkövetettnek is minősítették - nem azt célozta, hogy a terheltek a lakásba bejussanak, hanem azt,  hogy  az  abban  tartózkodó  személy  kijöjjön;  erre tekintettel  az  a  bűncselekmény  minősítése  kapcsán  nem vehető figyelembe.

Budapest, 2012. április 2.

A Kúria Sajtótitkársága