Tájékoztató a Kúria adatvédelmi ügyben hozott döntésről

Dátum

A Kúria a Kf.II.37.119/2019. számú ügyben hozott határozatot.

A követelés behajtással üzletszerűen foglalkozó felperes egyedi ügyben végzett adatkezelésének törvényességét, illetve a felperes hozzájáruláson alapuló adatkezeléseit érintő érdekmérlegelési gyakorlatának megfelelőségét vizsgálva hozott marasztaló döntést. Megállapította, hogy a felperes egyoldalú, saját tevékenységét előtérbe helyező, valós súlyozást nélkülöző gyakorlata nem felel meg az adatvédelmi előírásoknak, mely gyakorlatot sem a PSZÁF ajánlás, sem pedig a behajtás eredményességéhez fűződő érdek nem mentheti.
A Kúria ugyanakkor egyet értett a felperessel abban, hogy a jogsértés miatt alkalmazott közigazgatási bírság két vonatkozásban jogsértő volt, emiatt a bírságkiszabás körében a hatóságot új eljárásra kötelezte.

Budapest, 2020. január 23.

A Kúria Sajtótitkársága