Tájékoztató a Kúria 2012. január 5-i Teljes Üléséről

Dátum

Dr. Darák Péter, a Kúria 2012. január 1. napjával hivatalba lépett elnöke ünnepi felszólalásában beszélt a Kúria előtt álló, az Alaptörvényben megfogalmazott jövőbeni feladatokról. Külön kiemelte a jogegység biztosítását, és elemezte annak lehetséges eszköztárát. Köszönetet mondott a Legfelsőbb Bíróság korábbi vezetőinek, akik biztos alapot adtak ahhoz, hogy a Kúria meg tudjon felelni új típusú feladatainak. Célként fogalmazta meg a színvonalas ítélkezés feltételeinek megtartását, fejlesztését,  amely alkalmas az igazságszolgáltatás iránti közbizalom erősítésére. 

Ezután dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Varga Zs. András, a Legfőbb Ügyész helyettese köszöntötte a Teljes Ülés résztvevőit.

A Kúria szakmai vezetőiként dr. Kónya István, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, dr. Kozma György, az egyesített Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium vezetője, valamint dr. Wellmann György, a Polgári Kollégium vezetője fejtették ki elképzeléseiket a jogegységesítő munka megújításának lehetőségeiről. Reményüket fejezték ki, hogy a jogszabályi változások eredményeként a kollégiumokra háruló feladatokkal összefüggésben is hatékonyabban lesznek képesek biztosítani az ítélkezés színvonalát, időszerűségét, átláthatóságát és egységét. 

Budapest, 2012. január 5. 

A Kúria Sajtótitkársága