Tájékoztató a Kúria 2012. január 23. napján megtartott küldöttválasztó Teljes Üléséről

Dátum

A Kúria Teljes Ülését Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg, majd  tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az ülés tárgya  küldöttválasztás az Országos Bírósági Tanács (OBT ) tagjait választó küldöttértekezletre.

Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a küldöttértekezlet küldötteit a Bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI.törvény (Bszi.) alapján a jelenlévők többségének szavazatával választják, így a Bszi.94.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor a Kúriát képviselő öt fő titkos szavazással történő megválasztására.
A Kúria elnöke kitért továbbá az Országos Bírói Tanács (OBT)  szerepére, feladataira, melyet a Bszi. 103.§-a rögzít, ezen belül kiemelte az OBT -t személyzeti területen megillető  hatásköreit.
A Teljes Ülésen a jogszabályoknak megfelelően sor került a Szavazatszámláló Bizottság, majd az előzetesen jelölt személyek küldöttkénti megválasztására.

A szavazás eredményéről Dr.Kárpáti Zoltán a Kúria tanácselnöke, mint a Szavazatszámláló  Bizottság elnöke adott tájékoztatást és ismertette a titkos szavazás eredményét, mely szerint az öt küldöttet a Teljes Ülés megválasztotta.

Budapest, 2012.január 26.

A Kúria Sajtótitkársága