Tájékoztató a Kpkf.IV.39.197/2022/5. számú fellebbezési ügyben

Dátum

A Kúria a Kpkf.IV.39.197/2022/5. számú végzésével helybenhagyta a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és Társai által – versenyfelügyeleti bírság egyetemleges megfizetésére kötelező határozat felülvizsgálatára irányuló perben – előterjesztett azonnali jogvédelem iránti kérelmet elutasító elsőfokú bírósági határozatot. A fellebbezés elbírálása során a Kúria megállapította, hogy a versenyhatóság határozatán alapuló bírság teljesítéséért az annak megfizetésére kötelezettek nem pusztán a rendelkezésére álló likvid pénzeszközeikkel, hanem teljes gazdasági erejükkel kötelesek helytállni. A felperesek nem tettek eleget a teljes vagyoni helyzetük és gazdasági teljesítőképességük aktuális, az azonnali jogvédelem iránti kérelem, illetve a fellebbezés benyújtásakor időszerű és komplex feltárására vonatkozó kötelezettségüknek, ezért a Kúria nem tudta érdemi mérlegelés tárgyává tenni, hogy a felperesek által állított, a működéshez szükséges likvid pénzeszközök kivonása a számukra visszafordíthatatlan következményekkel jár-e. Az aktuális vagyoni helyzet felperesek általi bemutatásának hiányában nem voltak értékelhetők azok a köztudomású tények és az ezekkel összefüggő egyedi körülmények sem, amelyek az egyes gazdasági szereplők működésében az energiahordozók világpiaci helyzetéből fakadóan jelentkeznek.

Budapest, 2022. április 4.

A Kúria Kommunikációs Osztálya