Tájékoztató jóhírnév megsértése miatt indított perben hozott döntésről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2022. január 26.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.635/2021/5. számú határozatáról

A másodfokú bíróság ítéletével - az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét részben megváltoztatva – megállapította, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnevét azzal, hogy a felperes hozzájárulása nélkül az általa működtetett felnőtt férfi labdarúgó NBI-es bajnokságban szereplő Újpest FC labdarúgó csapat címerét megváltoztatta és a megváltoztatott címert 2017. július 3-tól használja. Kötelezte az alperest, hogy a megállapított jogsértő magatartást 30 napon belül hagyja abba, és az alperest eltiltotta a további jogsértéstől. Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül az ítélet rendelkező részét 30 napig tegye közzé az ujpestfc.hu honlap kezdőlapján.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben.

Az Alkotmánybíróság 3165/2021.(IV.30.) AB határozatával megállapította, hogy a Kúria ítélete alaptörvényellenes, ezért azt megsemmisítette. Rámutatott, hogy a törvény által létrehozott jogalanyok esetében jellegüknél fogva a személyiség védelmét eltérően kell értelmezni, mint a természetes személyek esetében, azonban a Kúria eltérő jogi álláspontja folytán nem vizsgálta, hogy a címer megváltoztatása negatív hatással volt-e az indítványozó jóhírnevére.

A Kúria az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak alapján a megismételt eljárásban megállapította, hogy a címer mint arculati elem – társasági szerződésnek meg nem felelő – egyoldalú megváltoztatása, a sportegyesület tradícióinak, múltbeli sikereinek, a sportközösség véleményének figyelmen kívül hagyásával objektíve alkalmas volt arra, hogy a felperes sportegyesületről kialakított képet negatívan befolyásolja, ezzel megsértette a jóhírnevét. Ennek megfelelően a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Budapest, 2022. január 26.

a Kúria Kommunikációs Osztálya