Tájékoztató a Bkf.I.276/2012/2. számú felülvizsgálati határozatról

Dátum

A Kúria a perújítási ügyben a Fővárosi Ítélőtábla végzését tanácsülésen eljárva hatályon kívül helyezte és a Fővárosi Ítélőtáblát, mint az alapügyben eljárt másodfokú bíróságot perújítási eljárás lefolytatására utasította.

A terhelt az első fokú eljárásban részt vett, a másodfokú eljárás tartama alatt azonban ismeretlen helyre távozott. Mivel  a  törvényes  feltételek  fennálltak,  ezt  észlelve  a másodfokon eljáró ítélőtábla elfogató parancsot bocsátott ki, majd nyilvános ülésén nyilatkoztatta az ügyészt arra, hogy indítványozza-e a tárgyalásnak a terhelt távollétében lefolytatását.  Ezután  -  az  erre  irányuló  ügyészi indítvány,  mint  törvényi  feltétel  mellett  - megállapította,  hogy  az  eljárás  a  külön  eljárási szabályoknak megfelelően, tárgyalási formában folytatandó. Ennek  ellenére  ügydöntő  határozatát  –  a  terhelt távollétében - nyilvános ülésen hozta meg.

A  terhelt  kezdeményezésére  a  perújítást  az  ítélőtábla elrendelte;  a  perújítást  lefolytató  ítélőtáblai  tanács azonban  a  perújítást  mint  alaptalant  elutasította  arra hivatkozva,  hogy  azt  nem  tárgyaláson  hozták  meg,  így  a perújítási ok nem áll fenn.

A Be. 408. (1) bekezdés e) pontja szerinti perújítási ok helyes  értelmezése  szerint  perújításnak  nem  csupán  a terhelt  távollétében  tartott  tárgyaláson  meghozott határozat,  hanem  minden,  a  terhelt  távollétében lefolytatott,  a  Be.  XXV.  Fejezet  szerinti  külön  eljárás során meghozott első, másod-, vagy harmadfokú ítélet vagy ügydöntő végzés ellen helye van.