Tájékoztató az ügyfél jogállás megtagadásával kapcsolatos ügyben hozott, a Kúria Pfv.IV.21.033/2017. számú döntéséről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. április 11.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) előtt van folyamatban a nevezett egyesület közös jogkezelő szervezetként való nyilvántartásba vételére irányuló eljárás. Az eljárásban a kérelmező, mint a magyarországi műsorterjesztő vállalkozások érdek-képviseletét ellátó civil szervezet ügyfél jogállásának megállapítása iránt terjesztett elő kérelmet és indítványozta az egyesület közös jogkezelő szervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmének az elutasítását. A Hivatal végzésével a kérelmező ügyfél jogállásának megállapítására irányuló kérelmét elutasította. A kérelmező a végzés felülvizsgálata iránt előterjesztett kérelmében annak elismerése érdekében, hogy a nyilvántartásba vételi eljárásban az ügyfél jogállása megilleti, a végzés hatályon kívül helyezését és a Hivatal új eljárásra utasítását kérte. Az elsőfokú bíróság végzésével a Hivatal tárgyi végzésének felülvizsgálata iránti kérelmet elutasította. A kérelmező fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Az eljárt bíróságoknak a Hivatal végzésének felülvizsgálata során abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a közös jogkezelő szervezet nyilvántartásával kapcsolatban indult közigazgatási hatósági eljárásban megilleti-e az ügyfél jogállása azokat a szervezeteket vagy személyeket, akik, vagy amelyek az eljárással érintett közös jogkezelési tevékenység szempontjából felhasználónak minősülhetnek, illetve akik, vagy amelyek ilyen felhasználók érdekképviseletét látják el, és e minőségükből eredően a közös jogkezelő szervezet díjszabásának jóváhagyására irányuló eljárásban véleményezőként léphetnek fel.

A jogerős végzés ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján a Kúriának azt kellett megítélni, hogy a jogerős végzés ellen helye van-e felülvizsgálatnak. A Kúria végzésével a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mert megállapította, hogy a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 92/D. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt, a Hivatalnak az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzése nem az ügy érdemében hozott végzés, függetlenül attól, hogy e végzések ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Ezért a kérelmező ügyfél jogállásának megállapítása iránti kérelmét elutasító végzés felülvizsgálata tárgyában hozott jogerős végzés felülvizsgálattal nem támadható.

Budapest, 2018. április 11.

A Kúria Sajtótitkársága