Tájékoztató az I. r. alperes felülvizsgálati kérelméről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 19.

Az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria rész- és közbenső ítéletével a jogerős rész- és közbenső ítélet felülvizsgálattal nem támadott rendelkezését nem érintette, felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú rész- és közbenső „részítéletet” részben megváltoztatta, és a felperesnek a 2008. január 1. napját követő szerződésszegésből eredő kártérítés iránti keresetét az I. r. alperessel szemben is elutasította. Egyebekben a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88.§ (3) bekezdése rendelkezett az OPNI jogutód nélküli megszűnéséről. A megszüntető okirat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezése alapján úgy határozott, hogy az ingatlanvagyon tekintetében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, az „egyéb vagyon” vonatkozásában az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet I. r. alperes az OPNI jogutóda. E jogutódi minőségből következően az OPNI-t a működése idején terhelő, azzal kapcsolatban keletkezett vagyoni kötelezettségek tekintetében, a szerződésszegés miatt a Ptk. 318.§-án keresztül érvényesülő Ptk.339.§ (1) bekezdése szerint az I. r. alperes köteles helytállni. Ugyanakkor az OPNI megszűnését követően, az Egészségügyi Minisztérium, mint az OPNI Áht. szerinti jogutódja által elkövetett esetleges jogsértésért az I. r. alperes felelőssége nem állapítható meg.

Budapest, 2012.április 19.

A Kúria Sajtótitkársága