Tájékoztató az alapfokú művészeti oktatás költségvetési támogatása igénylésének jogalapjáról szóló Kfv.IV.35.650/2017/5. számú kúriai döntésről

Dátum

Az alapfokú táncművészeti iskola és szakközépiskola fenntartója látta el az intézménnyel összefüggő költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat. Az alperes közigazgatási hatóság helyszíni ellenőrzést folytatott a felperes fenntartónál, és visszatérítendő támogatási különbözetet állapított meg a terhére. Indokolása szerint csak olyan tanuló után lehetett volna támogatást megállapítani, aki az intézményi oktatást szabályszerűen, térítési díj ellenében veszi igénybe. E térítési díj alóli mentesülésre ugyanakkor van lehetőség, ha a tanuló tudja igazolni a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerinti rászorultságát vagy a fenntartó által meghatározott feltételek teljesülését.

A képzés után az intézmény térítési díjat nem írt elő. A képzés ingyenes igénybevételének tényét azonban a törzslapokon nem tüntette fel, az ingyenességre vonatkozó igazolásokat nem kérte be. Saját szabályzatában úgy rendelkezett, hogy a térítési díj felszámítására az általa fenntartott intézményben nem kerül sor. A jogorvoslati eljárásban ezt azzal indokolta, hogy a térítési díj fizetésének előírása amúgy nem felelne meg az Alaptörvényben foglaltaknak, miszerint az alapfokú oktatás kötelező és ingyenes. Álláspontja szerint az őt kötelező jogszabályok a táncos képzés esetében jogellenesen nem teszik automatikussá az állam által egyébként biztosított ingyenes képzés megszerzését, ezért az elsőfokú bíróság előtt alkotmánybírósági eljárás indítványozását kezdeményezte.

A Kúria a felülvizsgálati eljárásban a jogerős ítélethez hasonlóan nem tartotta alaposnak a kezdeményezést. Azt emelte ki azonban az elsőfokú bírósághoz képest, hogy – noha az állam akár teljes körű támogatást is nyújthat a képzéshez – az Alaptörvény szerint a művészetoktatás alapesetben nem ingyenes. A támogatásra csak térítési kedvezmény vagy mentesség útján van lehetőség, meghatározott anyagi és eljárási jogi keretek között. Az Alaptörvény ugyanis csak a többletszolgáltatások nélküli alapfokú oktatást teszi ingyenessé és kötelezővé. A támogatások elszámolási rendszere éppen ezért külön jogszabály szerint okkal tartalmazhatja a jogosultságok alapjának tételes megállapítását, összességében a költségvetési források felhasználásának átláthatóságát. A szolgáltatás igénybevételére, illetve a feladatellátási támogatás igénylésére az alapfokú művészetoktatást illetően ettől alanyi jog még nem keletkezik.

Budapest, 2018. július 4.

A Kúria Sajtótitkársága