Tájékoztató Almássy Kornél felperesnek az MDF és társa alperesek ellen személyhez fűződő jog megsértése iránti perében a Kúria 2012. január 11. napján hozott döntéséről

Dátum

Egy nyilvánosságra került hangfelvételen rögzített  telefonbeszélgetésben egy vagyonvédelmi cég egyik vezetője tájékoztatta az egyik bank elnökvezérigazgatóját, hogy megbízást kapott arra, hogy egy párton belüli belső hatalmi váltás érdekében a II. r. alperesről kellene terhelő adatokat gyűjteni. Az is elhangzott, hogy az alelnök felperes van benne, ő adja le konkrétan az információ igényét.

A II. r. alperes a hangfelvétel tartalmával kapcsolatban nyilatkozatokat adott a sajtónak, illetve az I. r.alperes honlapján tájékoztató jelent meg az ügyről.

A felperes keresetében azt a közlést sérelmezte, hogy a II. r. alperes megkérte: vonuljon ki a párt politikájából és a közéletből, mert méltatlan ember, aki ilyen eszközöket maga igénybe vesz vagy támogat. Jogsértőnek tartotta a II. r. alperes Legfőbb Ügyészségnél tett bejelentésében közölteket is. Álláspontja szerint az alperesek a közöltekkel jóhírnevét sértették, mert valótlan bűncselekménnyel hozták összefüggésbe. Ezért a Ptk. 78.§-a alapján a Ptk. 84.§ (1) bekezdésében meghatározott  objektív szankciók alkalmazását és az alperesek 5 millió forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezését kérte.

Az alperesek jogi álláspontja szerint a kijelentés csupán a hangfelvételen elhangzott állításokból levont politikai következtetés, bírálat, ami való tényeken alapszik.

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben megállapította a jogsértést, és 1.400.000 forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az alpereseket. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította.

Döntésük indoka: az alperesek nem bizonyították, hogy a felperes megbízást adott a megfigyelésre, adatgyűjtésre. A véleménynyilvánításba burkolt tényállítás hamis látszatot keltett, ami jóhírnévsértő.

A II. r. alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította.

Megállapította: a II. r. alperes a nyilvánosságra került hangfelvétellel kapcsolatban, a megismert tények alapján fejtette ki általánosságban megfogalmazott politikai véleményét a felperes lehetséges szerepével kapcsolatban.

Nem állította azt bizonyított tényként, hogy a felperes adott megbízást a személye elleni adatgyűjtésre.

Az értékítélet nem volt indokolatlanul bántó, sértő, azt a politikai közszereplő felperes tűrni köteles.

Budapest, 2012. január 12.

A Kúria Sajtótitkársága