Szorosabb együttműködésre törekszik az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer a szakkönyvtári hálózattal

Dátum

Fontos célkitűzés az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal – hangzott el bírósági könyvtári konferencián 2018. szeptember 10-én. A szervezők újra lehetőséget kívántak teremteni a munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is.

A szakmai tanácskozás címe, „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II.” volt. A konferenciát az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) Jogi Szekciója szervezte. Az esemény a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg. A konferencia délelőtti helyszíne a Kúria volt, ahol köszöntőbeszédet mondott Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. Délutáni programjának a Fővárosi Törvényszék adott helyett, Dr. Tóth Gyula, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte a vendégeket.

A konferencia meghívottjai voltak a bírósági könyvtárosok, illetve az MKE Jogi Szekció tagjai. A jogi partnerkönyvtárak, egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak vezetői és könyvtárosai is nagy létszámban képviseltették magukat a szakmai rendezvényen.

A szervezők meggyőződése, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakkönyvtári hálózattal való szorosabb együttműködése nagyban támogatja a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeinek hatékonyabb és gyorsabb kielégítését, illetve olyan minőségi szolgáltatásokat nyújt, amelyek még jobban megfelelnek az elvárásoknak.

Az előadók foglalkoztak a hazai szakkönyvtárak jelenlegi helyzetével, a fejlesztések lehetséges irányaival; a GDPR, új adatvédelmi rendelet könyvtári alkalmazásával; előadás hangzott el az információs társadalom jogi problémáiról az ítélkező munka és az ügyészi munka szemszögéből, illetve az Országgyűlési Könyvtárban a magyar jogtörténeti dokumentumok digitalizálásáról. A szakmai program utolsó előadásában pedig tájékoztatást kaptak a résztvevők az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer részvételéről az OBH bíróságtörténeti szakmai munkájának támogatásáról. 

Az igazságszolgáltatás és a hazai könyvtáros társadalom több szakértője is megosztotta ismereteit a rendezvényen: Rostás Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály referense; Rózsa Dávid, a Központi Statisztika Hivatal Könyvtára főigazgatója; Gaálné Kalydy Dóra, az MTA Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettese; Dr. Tószegi Zsuzsanna, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet címzetes egyetemi docense; Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese; Dr. Nagy Gábor Bálint, a Legfőbb Ügyészség ügyésze; Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője; Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője és Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája.

Ezen a szakmai konferencián is elhangzott, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai tevékenysége és a bírósági könyvtári fejlesztés, egy kiváló példája annak, hogy szakmai összefogással, hálózati együttműködéssel lehetséges értékes és magas színvonalú szakkönyvtári ellátás kialakítása és működtetése.
A szervezők már a helyszínen megállapodtak abban, hogy –hagyományt teremtve – jövőre is biztosan megszervezik a szakkönyvtári hálózati együttműködésről szóló konferenciát.

Budapest, 2018. szeptember 11.                   

A Kúria Sajtótitkársága