Szerződésátruházás, kijelölési ügyek és a sérelemdíj problematikája az új Ptk. jogegységi csoportok tanácskozásán

Dátum

Izgalmas és kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak polgár jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók 2018. október 5-én, a Kúrián. Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegysegi csoportok harmadik tematikus konferenciáját rendezték meg a Majláth teremben.

Jogi vita van arról, hogy a szerződésátruházás módosítást vagy novációt (teljes megújítása a jogviszonynak) takar – szögezte le előadásában dr. Leszkoven László, a Polgárjogi Tanszék vezetője a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Kimelte, kihívást jelent, hogy a nováció tisztázatlan, kodifikálatlan jogi fogalom. Leszkoven László arra a következtetésre jutott előadása végén, hogy a szerződésátruházás nem szűnteti meg a jogviszonyt, a szerződési pozícióban csupán jogutódlás történik.

Dr. Bartal Géza a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos kijelölési ügyekben a jogalkalmazás során felmerült jogértelmezési problémáról adott tájékoztatást. A Kúria tanácsa az Alkotmánybírósághoz (AB) is fordult a jogszabály alkotmányossági kontrollját kérve. A témát érintő ügyekben több eljárás is felfüggesztésre került.

A sérelemdíj új jogintézményéről és a személyiségi jogsértés bizonyításának relevanciájáról számolt be tudományos értekezésében dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára. Az intézetvezető rámutatott a személyiségi jogvédelem eszközeinek és a sérelemdíj összefüggéseire, ismertette a jogintézmény nemzetközi történetét is.

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke előadásában elmondta tömegével indítanak még mindig polgári pereket a fogvatartottak, annak ellenére, hogy a Büntetésvégrehajtasi törvény módosításával egy új jogintézmény jött létre. Az elítéltek vagy egyéb jogcímen fogvatartottak alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási és más jogcímen érvényesített kártalanítási, sérelemdíj iránti igények elbírálása során felmerülő anyagi és eljárási jogi problémákat ismertette a bírónő.

Az új Ptk. gyakorlatát figyelemmel kísérő jogegységi csoportok létrehozásáról még 2015-ben döntött a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter egyik célja az volt, hogy az új kódex alkalmazása során felmerült jogalkalmazási kérdéseket kötetlen szakmai fórum keretében vitassák meg. Az új Ptk. könyveihez igazodóan kialakított grémiumok munkája elsősorban az e célra kialakított online felületen folyik. Eddig két tematikus tanácskozást tartottak a csoporttagok. Tavaly februárban az ország különböző területén működő, különböző szintű bíróságairól hét kolléga adott az általa gondozott jogterületen felmerült kérdésekről tájékoztatót. A tapasztalatokról a Kúria Sajtótitkársága háttérbeszélgetés keretében számolt be: http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/jogegysegi-csoportok-vizsgaljak-az-uj-polgari-torvenykonyv-biroi-gyakorlatat. A tanácskozás összefoglalója pedig itt olvasható: http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-az-uj-ptk-jogegysegi-csoportok-2017-februar-17-en-tartott-tanacskozasarol. Tavaly novemberben a gondnokság alá helyezési perek jogalkalmazói tapasztalatokról, illetve az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos kérdésekről hallgathattak előadásokat a résztvevők.

Budapest, 2018. október 5.                       

A Kúria Sajtótitkársága