A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat, sajtó-háttérbeszélgetés a joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményéről

Dátum

A Kúria Büntető Kollégiuma ülésén fogadta el „A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat” című összefoglaló véleményt.
A csoport vezetője Dr. Mészár Róza kúriai tanácselnök volt.
A joggyakorlat-elemző csoport megkereste a törvényszéket és az ítélőtáblákat, hogy bocsássák a csoport rendelkezésére a vizsgálathoz szükséges adatokat és határozatokat, melyek a 2014-es és 2015-ös éveket ölelték fel.
A lefolytatott vizsgálat kiterjedt a kényszerintézkedések vádemelés előtti és vádemelés utáni
elrendelésére, meghosszabbítására, megszüntetésére és időszakos felülvizsgálatára.
A  vizsgálattal   érintett   kényszerintézkedésekre   vonatkozó   törvényi   rendelkezések : az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, előzetes letartóztatás a fiatalkorúak ügyében, előzetes letartóztatás a katonai eljárásban.

Megnézték továbbá, hogy a kényszerintézkedések okait feltüntették e a vizsgált ügyekben; valamint a bírói döntéseket és azok indokolását; az időszerűséget; a hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértéseket; a határozatok szerkesztését.

Az összefoglaló ajánlásokat tartalmaz az alsóbb fokú bíróságok számára.
Az elemzésben részt vettek:
A Kúria bíráin kívül nyugalmazott tanácselnökök, ítélőtáblák és törvényszékek kollégiumvezetői, valamint jogtudósok is részt vettek. ( dr. Akácz József és dr. Belegi József   –  időközben nyugdíjba vonult – kúriai tanácselnök, dr. Rabóczki Ede, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott elnökhelyettese, dr. Csák Zsolt és dr. Soós László kúriai bírók, dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Krémer László, a Pécsi Ítélőtábla kollégiumvezetője, dr. Mikó Gergely, a Fővárosi Törvényszék korábbi kollégiumvezetője, dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese.)

Az összefoglaló vélemény az alábbi linken érhető el:
http://www.lb.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_7.pdf

Budapest, 2017. szeptember 12.

A Kúria Sajtótitkársága


Megjelent tudósítások: