Szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek: nagy érdeklődés a magyar bírói gyakorlat iránt

Dátum

Az Európai Szellemi Tulajdon Hivatala (EUIPO) Fellebbezési Tanácsának tagjai látogattak el a Kúriára 2017. november 30-án. A két napos szakmai programjuk részeként a delegeációt Kovács Zsuzsanna kúriai bíró vezetésével a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeket tárgyaló törvényszéki és ítélőtáblai bírák fogadták. Az európai védjegyrendszeren belül a magyar bíróságok erre kijelölt tanácsai európai közösségi bírókként járnak el olyan védjegyek és formatervezési minták ügyében, amelyeket az EUIPO jegyzett be, és oltalmuk az Unió valamennyi tagállamának területére kiterjed. Az EUIPO másodfokú tanácsának bírái nagy érdeklődést tanúsítottak a magyar bírói gyakorlat iránt, illetőleg felajánlották együttműködésüket ezen speciális jogterülettel foglalkozó és közös uniós anyagi jogot alkalmazó magyar bírók munkájához. A jó hangulatú beszélgetés után Theofilos Margellos, az európai szervezet elnöke meghívta a magyarországi bírákat Alicantebe az EUIPO fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett bírói konferenciára. Az EUIPO bíráit a Magyar Védjegy Egyesület vezetősége hívta meg Magyarországra.

Budapest,2017. december 5.

A Kúria Sajtótitkársága