Szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. szeptember 25.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.925/2018. számú ügyben hozott döntéséről.

A jogerős ítélet elutasította a felperes szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt előterjesztett keresetét. Az eljárt bíróságok megállapították, hogy a perbeli termék, mint szellemi alkotás, a Ptk. 86. § (3) bekezdése szerinti védelem alatt áll, a felperes azonban nem tudta bizonyítani, hogy annak az alperes mellett szerzőtársa a néhai édesapja. A felülvizsgálati kérelem a bizonyítékok mérlegelését támadta.
A Kúria a jogerős ítéletet ítéletével hatályában fenntartotta. A felülvizsgálat kérelem alapján abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94/B. §-a szerinti szerzőség vélelmére vonatkozó jogelv a jelen perben is alkalmazható-e, mert ebben az esetben a bizonyítási teher megfordul, és az alperest terheli a vélelem megdöntése, továbbá az eljárt bíróságok a per adatainak okszerű mérlegelésével, vagy a bizonyítékok nyilvánvalóan helytelen értékelésével jutottak arra a következtetésre, hogy a néhai nem vett részt alkotó módon a termék létrehozásában.

Budapest, 2019. szeptember 25.

A Kúria Sajtótitkársága