Sajtóközlemény a Tubes ügyben a Legfelsőbb Bíróság által hozott ítéletről

Dátum

A Legfelsőbb Bíróság 2010. március 17-én tartott zárt tárgyaláson meghozott ítéletével hatályon kívül helyezte a Honvédelmi Miniszter határozatát, melyben a Pécs Tubes tetőre radarállomás megépítését engedélyezte.

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az ügyben hozott elsőfokú ítélet jogszabálysértően utasította el a felperesek engedélyt támadó kereseteit, mivel az építéshatósági eljárásban az eljárt közigazgatási szervek megsértették az építési és a környezetvédelmi jogszabályokat is. A megállapított jogszabálysértések a peres eljárás keretében nem orvosolhatók, ezért a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte és iránymutatást adott a törvényes eljárás lefolytatására.

Budapest, 2010. március 17.

a Legfelsőbb Bíróság Sajtótitkársága