Sajtóközlemény a Gfv.VI.30.206/2023.számú közérdeklődésre számot tartó ügyben

Dátum

A Kúria határozatot hozott az Európai Unió Bírósága C-705/21. számú előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletét követően.

A Kúria a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította, figyelemmel arra, hogy az első- és másodfokú bíróság által alkalmazott elszámolás nem felel meg az Európai Unió Bírósága C-705/21. számú ítéletében megfogalmazott elveknek. A Kúria részletes útmutatást adott az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő kikötés tisztességtelensége miatt érvénytelen, a DH törvények hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések (lízingszerződések) esetén levonandó jogkövetkezményekről.

A Kúria határozatában kiemelte, hogy Európai Unió Bírósága C-705/21. számú ítélete nem terjed ki azokra a fogyasztói kölcsönszerződésekre, amelyekben az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezések átláthatóak, azaz a tájékoztatás tisztességes volt.