A Kúria ítéletéről, amellyel a Gazdasági Versenyhivatal - fogyasztók megtévesztése és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatásáról hozott - határozatát vizsgálta felül

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 2.

A Kúria a 2012. június 27. napján tárgyaláson meghozott, Kfv.II.37.467/2011/8. számú döntésében megállapította, hogy a Gazdasági Versenyhivatal jogszerűen marasztalta el a lakossági banki piac egyik szereplőjét a számlacsomagokkal kapcsolatban alkalmazott fogyasztói megtévesztés miatt.

A Kúria a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét hatályában fenntartotta, mivel a másodfokon eljárt bíróság a felperes piacintézet jogsértéseit megalapozottan állapította meg. A felperes az általa alkalmazott „alap számlacsomag” megnevezésű számlái esetében a fogyasztók megtévesztésére alkalmas és a fogyasztókkal szemben tisztességtelen magatartást tanúsított, mivel korábban azt közölte, hogy a kártyás vásárlási lehetőség ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen áll rendelkezésre, azonban az nem felelt meg a valóságnak, mivel a felperes valójában a kártyás vásárlásokra is többletköltséget alkalmazott. Megállapítható volt továbbá az is, hogy a felperes honlapján rögzített tájékoztatás nem felelt meg a tényleges helyzetnek.

A Kúria ítélete értelmében az utólagos díjjóváírás alkalmazása esetén nem tüntethető fel az ingyenesség, mivel az alkalmazott konstrukció az ügyfelek számára anyagi hátrányt jelenthet. A felperes a tájékoztatásaiban jogsértő módon hivatkozott az általa nyújtott ezen szolgáltatás díjmentességére. Ezt a Gazdasági Versenyhivatal megalapozottan szankcionálta a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint, s a közigazgatási határozatot a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla is helytállóan minősítette jogszerűnek.

Budapest, 2012. július 2.

Sajtótitkárság