Sajtó - háttérbeszélgetés külföldi újságírókkal

Dátum
Város
Budapest

Dr. Darák Péter elnök úr meghívására külföldi médiumok képviselői háttérbeszélgetésen vettek részt a Kúrián 2012. március 28-án.

A találkozón - amelyen az AP, AFP, a Bloomberg, a Cseh Rádió, a RAI, az Il Manifesto, a Budapest Zeitung és a Budapest Times tudósítói vettek részt - a Kúria elnöke
ismertette a Kúria átalakuló hatásköreit, az új szervezeti struktúráját, új feladatait, az új feladatok ellátásához rendelt színes eszköztárt és módszereket. Szólt a Kúria és az Alkotmánybíróság közötti párbeszédről (a valódi alkotmányjogi panasz intézményének bevezetéséről, az önkormányzati normakontroll funkcióról, a népszavazási ügyek kontrolljáról, a felülvizsgálati jogkörről), az OBH és a Kúria közötti munkakapcsolatról.

Mint mondta: a Kúria elsődlegesen a jogegység biztosításáért felel, aminek megvalósítása komoly, elmélyült szakmai munkát követel. Változást jelent, és célként fogalmazódott meg Kúria a nyitottabbá tétele. Ezért különös fontosságot tulajdonít a sajtóval és a nyilvánossággal kialakítandó együttműködés szándékának, a Kúrián folyó szakmai munka gyors és  hiteles megismertetésének. Ennek egyik eszközeként említette a tartalmilag és formailag is megújult kúriai honlapot. Ugyancsak a nyitottságot hivatott szolgálni az alsófokú bírák felrendelése a Kúriára, hogy az új Btk., Ptk kapcsán az illetékes kollégiumvezetők nyilatkoznak a téma iránti érdeklődő sajtónak, hogy a közvélemény érdeklődésére számot tartó  ügyekről a határozathozatalt követően sajtóközlemények olvashatók a Kúria honlapján, vagy hogy az elvi döntések a Kúria hivatalos szaklapjában, a BH-ban közzétételre kerülnek.

Tájékoztatta a jelenlévő újságírókat a joggyakorlat elemző csoportok, az elvi közzétételi tanácsok, az önkormányzati normakontroll tanács felállításáról, feladatairól és tevékenységéről.

Dr. Darák Péter tájékoztatójában külön hangsúlyt helyezett a Kúria nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére.

A háttérbeszélgetésen megjelent külföldi újságírók a Velencei Bizottság jelentésének Kúriát érintő passzusára, az igazságszolgáltatási rendszerrel és a bíróságok függetlenségével kapcsolatban felmerült aggályokra, a Kúria és az OBH vezetői közötti kapcsolatra, a bírák nyugdíjazására, valamint az OBT összetételére és jogosultságaira vonatkozó kérdéseikre vártak és kaptak választ a Kúria elnökétől.