Rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása

Dátum

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. szeptember 12-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.416/2011/4. számú ügyről.

A felperes a keresetében a munkáltatói rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte eredeti munkakörbe történő visszahelyezésének mellőzésével.

A Munkaügyi Bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest 1.080.000 forint össz-eljárási perköltség viselésére kötelezte azzal, hogy ezt meghaladóan mindegyik fél maga viseli a költségét. Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg 541.900 forint le nem rótt eljárási-, és 541.900 forint le nem rótt jogorvoslati eljárási illetéket. Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az illetékhivatalnak 198.000 forint le nem rótt eljárási illetéket azzal, hogy a fennmaradó le nem rótt eljárási és jogorvoslati illeték az állam terhén marad. Az alperest a Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala felhívására 256.500 forint előlegezett költség megtérítésére is kötelezte.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és a felperest 300.000 forint perköltség, valamint 541.900 forint fellebbezési illeték viselésére kötelezte megállapítva, hogy 232.200 forint fellebbezési illeték az állam terhén marad.

A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme alapján hozott 4. sorszámú közbenső ítéletével a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, a munkaügyi bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes munkaviszonyát, amely 2012. szeptember 12. napján szűnik meg.

Az elsőfokú bíróságot az összegszerűség tekintetében új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A Kúria eljáró tanácsának a terjedelmes iratanyag alapján vizsgálnia kellett, illetve döntést kellett hoznia az alábbi kérdésekben:
- felmondási időre vonatkozó szerződés-módosítás jogszabálysértő jellegét;
- az Mt. 96. § (4) bekezdés-e alapján a rendkívüli felmondás közlésére nyitva álló szubjektív határidő megtartottságát;
- a feleknek az egy éves felmondási időben történt megállapodása az alperesre nézve az adott esetben hátrányos, vagy előnyös kikötésnek minősülhetett-e.

Budapest, 2012. szeptember 26.

Kúria Sajtótitkársága