Összefoglaló a Kúria B. III. tanácsának Bfv.III.1.418/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Dátum

Vesztegetés bűntette miatt K. Cs. II. rendű terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a Kúria a 2012. március 6-án meghozott végzésével a jogerős ítéletet helybenhagyta.

A bűncselekmény 2000. évben történt. Az alapügyben először 2007-ben hozott az elsőfokú bíróság ítéletet, ezt két hatályon kívül helyezés követte, majd az elsőfokú bíróság 2010. áprilisban, a másodfokú bíróság pedig 2011. szeptemberben határozott.

Első fokon a II. rendű terheltet folytatólagosan, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette miatt 3 év 10 hónapi börtönbüntetésre, 5 évi közügyektől eltiltásra, valamint 17 millió Ft vagyoni előny megfizetésére kötelezték.

A másodfokú bíróság a cselekményt társtettesként, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett, jelentős kárt okozó, csalás bűntettének minősítette a börtönbüntetést 2 évre enyhítette és a vagyoni előny megfizetésre kötelezést mellőzte.

A két különböző bűncselekmény egyaránt 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.

A Kúria álláspontja, hogy a II. rendű terhelt vesztegetést követett el. Magatartásának lényege ugyanis a következő volt.

A II. rendű terhelt önkormányzati képviselő, valamint az önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Bizottságának elnöke volt. Ezért hivatalos személy és vezető beosztású is.

A Bizottság bírálta el a társasházak által felújítás végett, támogatás iránt benyújtott pályázatokat. Ha a társasház nem nyert, akkor szerződést sem lehetett vele kötni.

A II. rendű terhelt tudta, hogy melyik társasházak nem nyertek. Egy vállalkozó ismerősével megegyezett, hogy átadja neki a címlistát, elintézi hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyongazdálkodási cég kössön ismerőse cégével szerződést, és kikötötte hogy a vállalkozási összeg 50 %-át megkapja.

Ennek megfelelően beszélt a Vagyongazdálkodási Rt. illetékesével, aki ezután a II. rendű terhelt ismerősével 5 társasház felújítására kötött szerződést, és összesen 34 mFt kifizetés történt, amiből 17 mFt-ot a II. rendű terhelt Bt.-jének számlájára visszautalt a vállalkozó.

Következésképpen a II. rendű terhelt az általa kikötött előny – a vállalkozási összeg 50 %-a – fejében hivatali helyzetével visszaélt, hivatali ügykörébe tartozó ügyben, a pályázaton nem nyert társasházak címét kiadta (ami nyilván előny volt a vállalkozónak, mivel megtakarította az utánajárást). Ha a II. rendű terhelt mindezt ingyen teszi, az is bűncselekmény lett volna: hivatali visszaélés.

A terhelt javára bejelentett felülvizsgálati indítvány szerint a cselekmény nem csalás, amiben igaza van. Tévesen kifogásolta azonban a bűnszövetség és az üzletszerűség megállapítását, miután mindkettő törvényi feltételei egyaránt – s egyébként mindkét bűncselekmény esetében – megállapíthatók.

Miután a hibás minősítés önmagában nem felülvizsgálati ok, így a Kúria – a fentiek kifejtése mellett – a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

2012. március 7.