Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok a Kúrián

Dátum

A Kúria - "A Kúria intézményfejlesztési programja” megnevezésű, ÁROP 1.2.18/A 2013 2013 0053 azonosító jelű projekt részeként - két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napot szervezett 2014. március 24-én és 2014. március 31-én. A szakmai rendezvényt a Fővárosi Törvényszék és a Kúria közös szervezésében 2013. november 13-án megtartott nagysikerű program folytatásaként valósítottuk meg.

A kúriai Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napok egyik célkitűzése volt, hogy a bírósági könyvtári információs rendszer, a könyvtárak ítélkező munka támogatásában megvalósított szolgáltatásai, értékei és a jogtudomány információs intézményei országosan minél szélesebb körben ismertté váljanak a bíróságokon dolgozók számára. Másik törekvésünk a bírósági könyvtárosok szakmai együttműködésének támogatása volt.

2014. március 24.
A 2014. március 24-ei rendezvény elsődleges célcsoportjai a bírósági vezetők, bírák, titkárok és fogalmazók voltak. Országos szinten a bírósági intézményekből 100 fő vett részt a szakmai rendezvényen. A tanácskozás fő célja volt a bírósági integrált könyvtári rendszer bemutatása, betekintés nyújtása a bírósági könyvtári-információs rendszer ítélkezési munkát segítő szolgáltatásaiba és információforrásaiba, kitekintéssel a jogtudomány partnerkönyvtáraira: pl. a megújuló Országgyűlési Könyvtár és szolgáltatásai.

2014. március 31.
A 2014. március 31-ei szakmai programra a bírósági könyvtárosokat (báziskönyvtárosok), könyvtári feladatot ellátó tisztviselőket (letéti könyvtárosok), valamint a bírósági könyvtárak főbb partnerkönyvtárainak (Alkotmánybíróság Könyvtára, Legfőbb Ügyészség Könyvtára, Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára, Országos Kriminológiai Intézet Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Könyvtára, Gazdasági Versenyhivatal Könyvtára, a jogi egyetemek kari könyvtárai) szakmai vezetőit és munkatársait hívtunk meg. A rendezvényt 80 könyvtáros tisztelte meg jelenlétével. A program fő célkitűzése a bírósági könyvtárosok szakmai együttműködésének fejlesztése, az eredményeik bemutatása, megosztása és a jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatása volt.

A Kúria az alábbi indokok miatt vállalta a projekt keretein belül a két Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Nap megszervezését:

- A Kúria elkötelezett támogatója a bírósági könyvtári-információs rendszer fejlesztésének, és aktívan részt vesz a rendszer kialakításában, működtetésében és fejlesztésében a kezdetek óta,
- jelenleg a Kúria Jogi Szakkönyvtárának legfontosabb könyvtárszakmai feladata a teljes dokumentumgyűjteményének feltárása a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben, szoros szakmai együttműködésben a magyarországi bírósági könyvtárakkal, továbbá olyan új könyvtári szolgáltatások megvalósítása, amelyek megfelelnek a (bírósági) felhasználói elvárásoknak,
- szakmai prioritásnak tekintjük a bírósági könyvtári információs rendszer működtetését és fejlesztését a 21. századi elvárásoknak és felhasználói igényeknek megfelelően,
- fontosnak tartjuk olyan szakmai rendezvények megvalósítását, amelyek bemutatják a bírósági könyvtárak értékeit, kincseit, egyediségét,
- szívügyünk a bírák ítélkező, szakmai tudományos és kutató tevékenységének támogatása minőségi könyvtári szolgáltatásokkal.

Az Országos Bírósági Könyvtári Nyílt Napon részt vevők számára a rendezvényen elhangzott előadásokat a Kúria intranetes felületén is elérhetővé és letölthetővé tesszük a még hatékonyabb ismeret- és tudásátadás érdekében.

Bízunk benne, hogy a jövőben a projekt fenntarthatósága jegyében hasonló rendezvényeket tudunk megvalósítani évről évre a bírósági könyvtárak bevonásával a két szakmai rendezvényen felmerült javaslatok figyelembevételével.

Budapest, 2014. április 3.

A Kúria Sajtótitkársága


A szakmai program szövege itt olvasható, 2014. március 24.
A szakmai program szövege itt olvasható, 2014. március 31.