Országbírói Értekezlet 160. évfordulója – az ország szuverenitásának sarokköve

Dátum

Az 1861. évi Országbírói Értekezlet 160. évfordulója alkalmából Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Bódiné Dr. Beliznai Kinga, az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense beszélgetett 2021. január 27-én. Az eseményt a Kúria YouTube-csatornáján keresztül élőben közvetítette.

A beszélgetés során a Kúria elnöke elmondta, a 160 évvel ezelőtt történtek jelentősége abban rejlett, hogy jogi kérdésekről szóló döntéseket az ország bírói és jogászai saját kezükbe vehették. Bódiné Dr. Beliznai Kinga kiemelte, fontos volt annak idején a nemzeti szellem erősítése, de a haladás feltételeinek megteremtése is.

Az 1848-49-es szabadságharc elbukása után hazánkra erőltetett önkényuralom tizedik évében a császár belátta, hogy Magyarország nem kormányozható az osztrák birodalmi jog és törvénykezési szervezet által. Gróf Apponyi György frissen kinevezett országbíró elnöklete alatt, gróf Mailáth György tárnokmester, a későbbi utolsó országbíró és első kúriai elnök részvételével 160 éve, 1861. január 23-án ült össze az Országbírói Értekezlet. Ezzel vette kezdetét az a folyamat, amely rövid időn belül a magyar jog hatályának felélesztéséhez és a Kúria működésének helyreállításához vezetett.

Budapest, 2021. február 2.

A Kúria Sajtótitkársága