Önkormányzati rendeletben nem állapítható meg úthasználati fizetési kötelezettség

Dátum

A Kúria Önkormányzati Tanácsához 2021. októberétől 23 ügyben érkezett a Kormányhivataltól indítvány különböző Pest Megyei településeken a helyi közutak használatára helyi rendeletben előírt fizetési kötelezettség miatt.

Az indítványok elbírálása során az Önkormányzati Tanácsnak először abban a kérdésben kellett döntenie, hogy jogosultak-e a helyi önkormányzatok a tulajdonukban álló helyi közutak használatát behajtási engedélyhez kötni.

A helyi közutak fenntartása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a településüzemeltetés körébe tartozó helyi önkormányzati feladat. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) alapján a helyi közutak kezelője a helyi önkormányzat (vagy e célra alapított költségvetési szerv, illetve 100%-os önkormányzati tulajdoni részesedéssel rendelkező gazdálkodó szervezet). A Kkt. alapján megállapítható volt, hogy az önkormányzati jogalkotó a törvényi keretek között alkothat erre nézve szabályokat, így a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében a járművek súlya alapján korlátozhatja az adott utakra történő behajtást és engedélyhez kötheti a közút használatát.

Ezt követően abban a jogkérdésben kellett a Kúria Önkormányzati Tanácsának állást foglalnia, hogy jogosult-e az önkormányzat a közút használatához kapcsolódó engedély kiadását díjfizetéstől függővé tenni.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. Kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában az érintett helyi önkormányzat fizetési kötelezettséget nem írhat elő. Díjfizetési kötelezettség megállapítására a Kkt. két területen ad felhatalmazást: országos közutak közlekedési célú használata, illetve a közutak nem közlekedési célú használata esetében. E felhatalmazás címzettjei a kormány, illetve a közlekedésért felelős miniszter. Az út használatán alapuló fizetési kötelezettség megállapítására tehát a Kkt. nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak, a helyi közutak tekintetében sem.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a támadott önkormányzati rendeletek vizsgálata során tehát megállapította, hogy a helyi önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében a közút használatát engedélyhez kötheti, ugyanakkor az engedély kiadását törvényi felhatalmazás hiányában nem teheti fizetési kötelezettségtől függővé. Az Önkormányzati Tanács a fentiek szerint a más jogszabályba ütköző rendeleti szabályokat megsemmisítette, az erről szóló határozatait a Magyar Közlönyben és a Kúria honlapján folyamatosan teszi közzé.

Budapest, 2022. április 7.

A Kúria Kommunikációs Osztálya