Nemzetközi konferencia a jogállamiságról Lengyelországban

Dátum

„A jogállamiság követelményrendszerének kialakítása” című konferencián vett részt dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke és dr. Ábrahám Márta, a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének igazgatója 2022. november 7-9. között Varsóban.

A lengyel Legfelsőbb Bíróság rendezvényének meghívottjai elsősorban a tudományos élet képviselői, nemzetközileg elismert jogtudósok voltak, akik a találkozón a jogállamiság intellektuális gyökereit és nemzeti tapasztalatait bemutatva, a többi között megvitatták a bíró helyét a hatalmi ágak megosztásának rendszerében, valamint a független bírói kar és a bírák morális felelősségének kérdéskörét. A résztvevők áttekintették a jogállamiság követelményeinek való megfelelés területét Spanyolország, Németország, Magyarország és az Európai Unió nézőpontjából vizsgálva, illetve elemezték a Velencei Bizottság jogállamisági követelményrendszerét, valamint a jogállamiság elvének megvalósulását az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában.

A Kúria elnöke „A jogállamiság elve Magyarország szemszögéből” címmel tartott előadást a konferencián. A magyar főbíró beszédében bemutatta a formális és tartalmi jogállamiság felfogás magyarországi fejlődését, az Alkotmánybíróságnak a jogállamiság elvét értelmező joggyakorlatát, valamint kitért az Európai Unió Bíróságának, az Európai Bizottságnak és a Velencei Bizottságnak a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatos állásfoglalására is.

Budapest, 2022. november 11.

A Kúria Kommunikációs Osztálya