A német szövetségi legfőbb ügyész találkozója a Kúria elnökével

Dátum

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, valamint a Kúria Büntető Kollégiumának és Nemzetközi Főosztályának vezetője 2023. február 9-én a Kúrián fogadták Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze meghívására Magyarországon tartózkodó Dr. Peter Frank német szövetségi legfőbb ügyész urat és kíséretét.

A találkozó során a Kúria elnöke és a német szövetségi legfőbb ügyész megvitatta a közép-európai igazságszolgáltatási rendszereknek a közös napóleoni modellen alapuló intézményi hasonlóságait és a saját alkotmányfejlődésre visszavezethető sajátosságait. Egyetértettek abban, hogy a bírók, ügyészek és más igazságszolgáltatási szakmai szereplők közreműködésével kialakított bírósági döntéseknek a közmédia és a politikai szereplők általi, elsődlegesen a döntéseket hozó bírókat személyükben támadó kritikája nem elfogadható, azok veszélyeztetik a jogállamiság követelményeit betartó igazságszolgáltatási szervezetek működését.

Budapest, 2023. február 9.

A Kúria Kommunikációs Osztálya