Nem állt fenn összeférhetetlenség

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. július 30.

A Kúria elnöke e tisztsége mellett kizárólag a törvények által megengedett oktatói és tudományos tevékenységet lát el. Korábbi közjogi megbízatása idején is kizárólag a törvények által megengedett tisztségeket töltött be.

Varga Zs. András egyetemi tanárt hivatalban lévő dékánként választotta az Országgyűlés 2014. szeptemberben az Alkotmánybíróság tagjává. Alkotmánybírói működésének megkezdése előtt lemondott a dékáni illetmény-pótlékról. Nyilatkozatát az Alkotmánybíróság elnökének is bejelentette. Dékáni tisztségét 2016. szeptemberig ingyen, nem kereső tevékenységként látta el. Ezt az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 10. § (1) bekezdésének első mondata lehetővé tette. Dékáni tevékenységéért vagy arra tekintettel 2014. szeptemberét követően semmilyen juttatásban nem részesült. Illetményt csak oktatói és tudományos tevékenységéért kapott az oktatókra vonatkozó általános szabályok szerint. Újrajelölését a dékáni tisztségre 2016-ban nem fogadta el.

A Kúria Kommunikációs Osztálya