Mikor bizonyított eléggé a tényállás az ítélethozatalhoz? - országos konferencia a Kúrián

Dátum

Dr. Molnár Ambrus kúriai tanácselnök vezetésével „Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései” tárgykörben joggyakorlat-elemző munka indult el idén márciusban, melynek eddigi eredményeiről országos konferenciát tartottak a Kúrián 2016. október 24-én.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a bírósági eljárások hatékonyságának biztosítása és azok gyorsabbá, költséghatékonyabbá és egyszerűbbé tétele céljából állította fel a joggyakorlat-elemző csoportot a bírói munka tényoldalának,-normatív,-és döntési oldalának a belső összefüggéseivel, valamint azok egymással való megfeleltetésének problematikájával kapcsolatban.

A konferencián bemutatásra került a joggyakorlat-elemzés tárgya, maga a bírói döntési folyamat, és annak célja; az elemző munka jelenlegi állását a munkacsoport vezetője ismertette.

A „bizonyítás és bizonyosság a bírói eljárásban” címmel megtartott nyitó előadást követően a résztvevők összegezték a pervezetésre, és a bizonyítási eljárásra vonatkozói bírói véleményeket, majd a társszakmák képviseletében egy ügyvéd és egy ügyész ismertette az ítéleti bizonyosság kialakulásával kapcsolatos ügyvédi és ügyészi álláspontot.

A konferencia második részében az ítéleti bizonyosság kialakításával összefüggő elvi megfontolások az eljárásjogi kodifikációban is terítékre kerültek.

Az elemzés azokra a bírói nézetekre összpontosított, amelyek az előtte jogvita formájában megjelenő konfliktus kezelésekor és lezárásakor megfigyelhetőek.

A bírói döntések meghozatalában egyre nagyobb szerepet kap a bíró szakmai felkészültsége mellett annak a pályára való alkalmassága, élettapasztalata, az egyes ügyekkel kapcsolatban kialakuló álláspontja, meggyőződése és egyéni belátása.

Olyan eljárási rend, jogorvoslati rendszer kialakítása vált szükségessé, amely alkalmas a szubjektivizmus és az esetleges szélsőségek megelőzésére és kiszűrésére. Egy ilyen eljárási rendnek az egyik alapkérdését vizsgálja a joggyakorlat-elemző csoport, vagyis azt, hogy a bizonyítási eljárás lefolytatása során mikor jut el a bíró ahhoz a pillanathoz, a bizonyítottság mikor éri el azt az optimális szintet, amelyre már érdemi döntés alapítható. Az eljárás menetében ez megegyezik azzal a ponttal, amelyet túllépve a bizonyítás a bírói döntést már nem szolgálja, hanem ehelyett indokolatlan időmúlással és felesleges költségekkel jár.

Az elemzés célja továbbá annak feltárása, hogy milyen követelmények és megoldások alakultak ki ezzel kapcsolatban, az így nyert adatok és összefüggések vizsgálata és azok összevetése a társtudományok eredményeivel.

A joggyakorlat-elemző csoport olyan tételeket és javaslatokat dolgoz ki, amelyek elősegíthetik a különböző szakágak jogalkalmazása számára az ítéleti bizonyossággal összefüggő fogalmak és tartalmi követelmények pontos megismerését, valamint az ezzel összefüggő bírói munka időtartamának, -és költségkihatásának csökkentését.

Budapest, 2016. október 26.

A Kúria Sajtótitkársága

 

Megjelent tudósítások: