Megújul, ingyenesen és kizárólag online jelenik meg a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok folyóirat

Dátum

A Kúriai Döntések Bírósági Határozatok folyóirat 70. évfolyama 2022. január 20-tól külsejében is megújulva és - a kor kívánalmainak megfelelően - a fenntarthatóság jegyében online, szabad hozzáférésű (open access) kiadványként jelenik meg.

A lap nyomtatott kiadása megszűnik, helyette kizárólag elektronikus formában, a Kúria honlapjáról (www.kuria-birosag.hu), ingyenesen letölthetők az egyes lapszámok. A jogtár szolgáltatók adatbázisaiban természetesen továbbra is hozzáférhető a szakmai tartalom.

A Kúriai Döntések Bírósági Határozatok hiánypótló jelleggel, jogászok generációi számára adott iránymutatást az elmúlt évtizedek jelentősebb kúriai döntéseit illetően.

A Kúria lapjának célja változatlanul az, hogy biztos tájékozódási pontot nyújtson az ügyszakok szerint fejezetbe szerkesztett legfontosabb kúriai döntések, jogegységi iránymutatások, az Európai Unió Bíróságának határozatai, továbbá a ,,Fórum” rovatban megjelenő szakirodalmi írásokközzétételével. 

A kiadványt továbbra is a Kúria bíráiból álló Szerkesztőbizottság szerkeszti, megjelenéséért a Kúrián 2021. július 1-jével létrehozott Werbőczy István Országbíró Kutatóintézet felel.

Budapest, 2022. január 20.

A Kúria Kommunikációs Osztálya