Megkezdődött a bírók felkészítése az új közigazgatási perrendtartásra

Dátum

Szakmai nyitókonferenciával kezdődött az a rendezvénysorozat, amely során a bírók, bíróságok és igazságügyi alkalmazottak felkészülhetnek az új közigazgatási perrendtartási (Kp.) rendszer és szabályok életbe lépésre. A megnyitót és konzultációs napot 2017. szeptember 19-én a Magyar Igazságügyi Akadémián tartották.
Az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, a közigazgatási perrendtartási szabályok meghozatalával befejeződött az új eljárási kódexek megalkotása. Vízkelety Mariann ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az új alkotmányos alapok jogrendszerre történő átvezetése mellett az állam régi adósságát is törlesztette a Kp. létrehozásával, hiszen 1949-et követően nem állt rendelkezésre a közigazgatási ítélkezést szabályozó önálló kódex.
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője „Előrelépés és hiány” című megnyitó előadásában kiemelte, a jogalkotási fejlődés nagyon fontos állomása a Közigazgatási perrendtartás megalkotása, amellyel a közigazgatási ítélkezés szakmailag a polgári jogtól végleg önállósul.  Dr. Kalas Tibor emlékezetett, az új eljárási szabályzat a döntéshozókat is megfontoltabb döntésekre ösztönözheti. A Kúria ügybefogadási rendszerének megváltozásával kapcsolatban aláhúzta, a kiemelt ügyekben továbbra is a legfőbb bírói fórum bírálja el az eseteket. Kalas Tibor szerint az ún. „ténybíráskodás” keretei szűkülnek, a Kúria feladatai közül a jogértelmezés, az egyedi ügyekben meghozott határozatokon keresztül az egységes joggyakorlat biztosítása válik hangsúlyossá. A Kúria kollégiumvezetője ugyanakkor néhány hiányosságra is felhívta a figyelmet. Ezek közé sorolta a közigazgatási felső bíróság életre hívásának elmaradását, az ágazati szempontokra tekintettel kialakított bírói eljárási szabályokat, valamint az adóügyek, pénzügyek esetében a tervezett harmonizáló fellebbezési lehetőséget. Ugyanakkor Kalas Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a bírók feladata a jövőben is az új jogszabályok alkalmazásával a jobb ítéletek meghozatala.
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke történelmi pillanatnak nevezte, hogy a jövő januárban hatályba lépő közigazgatási perrendtartás alkalmazását megelőzően néhány hónappal megkezdődött a szolgáló bírói képzéssorozat. Dr. Handó Tünde azt mondta, ez az a kódex, amely a bíróság szervezetét is alapvetően érinti. A szakmai felkészülésről szólva felidézte a bírók szerepét a jogszabályok véleményezésében, hangsúlyozta a most kezdődő képzés jelentőségét, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a közigazgatási eljárási kódex hatálybalépése az igazgatási területen is feladatokat szab, például új nyomtatványok válnak szükségessé.
 
A most kezdődött képzéssorozatban idén mintegy 450-en vesznek részt. A jelentkezőket négy csoportba osztva, havonta képzik, de az új bírák felvétele miatt a képzéssorozat a jövő évben is folytatódik majd. Az Országos Bírósági Hivatal egy közel 900 oldalas tananyagot is elkészített.
 
Budapest, 2017. szeptember 19.

A Kúria Sajtótitkársága

Megjelent tudósítás: