A Malév felszámoláshoz vezető veszteséges gazdálkodását nem a Magyar Állam befolyásoló magatartása és részéről a megfelelő intézkedések elmulasztása okozta

Dátum

A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú ítéletében foglalt döntés rövid ismertetése: A felperesek a felszámolás alá került Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. hitelezőiként keresetükben a Magyar Állam alperes korlátlan és teljes tagi felelősségét kívánták érvényesíteni, mivel álláspontjuk szerint az alperes minősített többséget biztosító tagi befolyása révén tartósan hátrányos üzletpolitikát érvényesített az adóssal szemben és ez vezetett a társaság felszámolásához.

Az ügyben első- és másodfokon eljárt bíróságok a keresetet alaposnak találták. A jogerős ítélet az I-CCXIII. rendű, valamint a CCXV-CCLXXXVI. rendű felperesek tekintetében megállapította az alperes tartósan hátrányos üzletpolitikáját a Malévval szemben, ebből következően felelősségét is a felperesek hitelezői követeléseiért.

A Kúria nem értett egyet az ügyben eljárt bíróságok álláspontjával: a konszernjogi felelősség Csődtv.-beli szabálya, az ahhoz kapcsolódó bírósági gyakorlat, valamint a bizonyítékok értékelésével megállapította, hogy a Malév felszámoláshoz vezető veszteséges gazdálkodását nem az alperes befolyásoló magatartása és részéről a megfelelő intézkedések elmulasztása okozta. Az adós társaságban átmeneti jelleggel tulajdont szerzett Magyar Állam alperes az ellenőrzött társaság (Malév) gazdálkodásának javítására irányuló intézkedéseket – a finanszírozás biztosításával, üzleti tervezéssel – megtette, az, hogy intézkedései, üzleti tervei, stratégiai döntései részben vagy egészben eredménytelennek bizonyultak, nem minősíthető tartósan hátrányos üzletpolitikának.

A Kúria ezért a 2018. október 9-én meghozott ítéletével hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla jogerős részítéletét, az elsőfokú ítéletnek az I-CCXIII. rendű, valamint a CCXV-CCLXXXVI. rendű felperesek keresetének helyt adó rendelkezését megváltoztatta és a keresetet ebben a részében elutasította.

Budapest, 2018. október 24.

A Kúria Sajtótitkársága