Magyar-osztrák legfelsőbb bírósági szeminárium Pannonhalmán

Dátum
Ország
Magyarország
Város
Pannonhalma

A Kúria és az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bírósága immáron hagyományosnak mondható közös szakmai szemináriumsorozatának következő állomására 2018. április 10-én került sor Pannonhalmán. A Kúria által szervezett rendezvényen a Kúria és az osztrák Legfelsőbb Bíróság büntető és polgári ügyszakos bírákkal képviseltette magát a szeminárium büntető- és polgári jogi szekcióiban.

A büntetőjogi szekció keretében a résztvevők egyrészről a gazdasági bűncselekmények, másrészről pedig a jogos védelem kérdéskörét tárgyalták meg. A megbeszélésen a hűtlen kezelés magyar és osztrák jogi szabályozása és joggyakorlata is megvitatásra került. A Kúria képviselői a szekcióülés második részében bemutatták a jogos védelem újszerű magyar büntetőjogi szabályozását, a szituációs jogos védelem intézményét, melyet egy közelmúltbeli kúriai határozattal is illusztráltak. Az osztrák tárgyalópartnerek kifejtették, hogy hazai jogukban a legenyhébb elhárítási mód követelménye érvényesül az elhárító magatartás szükségességének megítélése körében.

A polgári jogi szekció megbeszélésének fő témája a fogyasztóvédelem, illetve a fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő egyes jogértelmezési kérdések rendezése volt. Az ilyen tárgyú ügyek vizsgálatát különösen azok uniós jogi szabályozása, jelentősége és mindkét országban való előfordulásuk gyakorisága indokolja. A tanácskozáson terítékre került a fogyasztó fogalmának eltérő magyar és osztrák jogi meghatározása, a fogyasztói szerződések egyoldalú módosítása tisztességtelenségének elbírálása, a 0%-os és a negatív kamat kikötésének lehetősége hitel- és kölcsönszerződésekben, a szerződéses kamat mellett felszámított egyéb díjak és költségek tisztességtelenségének megítélése, valamint a fogyasztóvédelmi céllal létrejött egyesületek közérdekű perindításának osztrák gyakorlata.

A felek által újfent rendkívül hasznosnak ítélt találkozó végén a magyar és az osztrák legfelsőbb bírósági fórum képviselői megállapodtak abban, hogy a jövőben még nagyobb rendszerességgel kívánják folytatni ilyen típusú együttműködésüket.

Budapest, 2018. április 23.

A Kúria Sajtótitkársága