A kúriai joggyakorlat-elemzés kiemelt témái 2016-ban

Dátum

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2016. január 11-én kijelölte azokat a témákat, amelyeket ez évben a joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálnak.

A 2016. évben tervezett joggyakorlat-elemzés rendkívül széles körben érinti a bírósági gyakorlatot. Alapvető célja, hogy az ítélkezési munkát segítse, az eltérő joggyakorlat okát feltárja és megszüntesse. Iránymutatást adjon a jogszabályok értelmezéséhez abban az esetben, ha az eltérő joggyakorlat oka a jogszabályban keresendő, és javaslatot tegyen a kérdéses jogszabály módosítására is.

2016-ban sor kerül minden jogágat érintően az Alaptörvény érvényesülésének vizsgálatára, továbbá általános, minden jogágat érintően a bizonyítás legfontosabb területeinek vizsgálatára.

A Büntető Kollégium területén működő joggyakorlat-elemző csoport vizsgálata tárgyává teszi a kényszer intézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlatot, valamint a nemzetközi büntetőjog területén tervez joggyakorlat-elemzést.

A Polgári Kollégium a felszámoló felelőssége tekintetében két joggyakorlat-elemző csoportot is kíván működtetni, és a társasházi jogvitákkal kapcsolatos növekvő számú perek ítélkezési gyakorlatát is felül kívánja vizsgálni.

A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a közbeszerzési döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes per tárgyában vizsgálódik (az un. peregyesítés kérdéseit vizsgálja), valamint az egyenlő bánásmód, és a joggal való visszaéléssel kapcsolatos pereket elemzi.

A joggyakorlat-elemző csoportok a kúriai bírák részvételén kívül az I., II. fokon ítélkező bírák tapasztalataira is számítanak, és a munkába bevonják a téma legkitűnőbb tudományos képviselőit, egyetemi kutatókat, ügyvédeket, társasági szervezetek képviselőit és a jogalkotásban dolgozókat is.

A joggyakorlat-elemző csoportok várhatóan 2016-ban befejezik a témák feldolgozását, ha azonban a vizsgálandó területek nagysága, a megállapítások mélyreható volta indokolja, az eredmények áthúzódhatnak a következő esztendőre is.

A joggyakorlat-elemző csoportok vezetői a 2016. január 18-ai Teljes Ülés keretében ismertetik az általuk vezetett csoport  munkatervét.

Budapest, 2016. január 14.

A Kúria Sajtótitkársága