Kúriai döntés az iskolai tananyag és a vizsgakövetelmények csökkentésére, illetve módosítására vonatkozó népszavazási kérdés kapcsán

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. július 10.

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.647/2018/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. július 10. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 976/2018. számú határozatát, miután egyetértett az NVB azon álláspontjával, hogy a kérdés nem egyértelmű és a kérdés összetettsége folytán nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe.

Az NVB az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az általános iskolákban és a középiskolákban mind az iskolarendszerbe már belépett, mind a leendő tanulókra vonatkozóan a tananyag és a vizsgakövetelmények olyan mértékben csökkenjenek vagy módosuljanak legkésőbb 2019. szeptember 1-től, hogy az érettségi, szakmai és felvételi vizsgákon kizárólag a tanulók számára kötelező tanórákon oktatott tananyag legyen számon kérhető, amely kötelező tanórák száma (a testnevelést is beleszámítva, és legfeljebb 45 perces tanórák alapulvételével) semmilyen jogcímen ne haladhassa meg az alábbi heti óraszámokat: 1. évfolyam: 20 tanóra, 2. évfolyam: 20 tanóra, 3. évfolyam: 22 tanóra, 4. évfolyam: 23 tanóra, 5. évfolyam: 25 tanóra, 6. évfolyam: 25 tanóra, 7. évfolyam: 27 tanóra, 8. évfolyam: 27 tanóra, 9. évfolyam: 30 tanóra, 10. évfolyam: 30 tanóra, 11. évfolyam: 30 tanóra, 12. évfolyam: 30 tanóra, 13. évfolyam: 30 tanóra?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését jelzett számú határozatával tagadta meg.

A Kúria határozatának teljes szövege a legfőbb bírói fórum honlapján olvasható: http://kuria.birosag.hu/hu/nepszavugy/knkvii3764720182-szamu-hatarozat.

Budapest, 2018. július 10.

A Kúria Sajtótitkársága