A Kúria közleménye az ún. semmiségi perekről

Dátum

Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmiségét igazolta a Kúria. A legfőbb bírói fórum Büntető Kollégiumának III-as tanácsa 2018. október 2-án nyolc, október 9-én hét, míg október 16-án tíz személy tekintetében tartott nyilvános ülést semmiségi ügyben.

A 2000. évi CXXX. törvényt módosító 2016. évi LVI. törvény adott lehetőséget arra, hogy a Legfőbb Ügyész a Kúria eljárását indítványozza a semmisségi igazolás kiadása iránt. Ennek alapján eddig 22 ügyben történt igazolás kiadása, az ügyekben érintett 93 személyt ártatlanul ítéltek el. Korábban egyéni indítványra 45 ügyben járt el a Kúria.

Az ilyen elítéléséket a törvény (2000. évi CXXX. törvény és a 2016. évi LVI, törvénymódosítás) nem ismeri el ítéletnek, a büntetőjognak nem volt keresnivalója. Az eljárásokat el sem kellett volna kezdeni, nem volt helye ugyanis a jognak. Az eljárás nem az igazság felderítéséről és az igazság szolgáltatásáról, hanem a hatalom bosszújáról szólt. A semmis ítélet pedig olyan, mintha meg sem hozták volna.

A Kúria a Nagy Imre és társai ügyében hozott végzésében (Bs.III.1344/2016/10.) kimondta: „Az igazolásokkal a Kúria a múlttal szembenéző, önvizsgálatot tartó utókor tiszteletét fejezi ki a hősök iránt, a jövő bírói nemzedékének pedig azt üzeni, hogy hivatásával mindenkor az igazságszolgáltatást teljesítse, s abból ne engedjen. Eljárásában csak a törvényt alkalmazza, s az igazságot keresse. Hivatástudatában a politika, a jogtól távolodó eszmék vagy sikert, feltűnést ígérő divatok ne befolyásolják, de azt se feledjék, hogy Európán belül hol a helyük és melyik nemzet bírái.”

A korábbi döntésekről a Kúria honlapján olvashat:
http://kuria.birosag.hu/hu/elvhat/12017-szamu-bunteto-elvi-hatarozat
http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/semmisek-nyiregyhazi-forradalmarok-es-…
http://kuria.birosag.hu/hu/sajto/darak-peter-magyar-allam-es-magyar-iga…

A Magyar Idők 2018. október 20-án címlapon számolt be a Kúria döntéseiről.

Budapest, 2018. október 22.

A Kúria Sajtótitkársága