A Kúria hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot

Dátum

A Kúria 2012 óta a jogállam támasza, emeli az igazságszolgáltatás színvonalát, aktívan hozzájárul a jogfejlődéshez – mondta a Kúria elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. május 6-án. Dr. Darák Péter a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2018. évi tevékenységéről tartott beszámolót. Kiemelte, a legfőbb bírói fórum hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot, a régi kúriai hagyományokra is támaszkodva megteremtette az igazságszolgáltatás és ítélkezés 21. századi alapjait.
 
Egy korábbi konferencián elmondott expozéját felelevenítve kiemelte, a bírósági eljárás nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a jogállamiság fontos garanciája. Ezt szem előtt tartva rávilágított, hogy a Kúria különösen törekszik arra, hogy ne csak ítélkezését végezze a nyilvánosság előtt, de a jogegység biztosítása terén tett lépések is minél szélesebb körben ismertek legyenek.
 
Korábban az Új szabályok alkalmazásának évének nevezte Darák Péter a 2018-as esztendőt. Ennek kapcsán elmondta, az új szabályok alkalmazásának első évében a legfőbb bírói fórum megkezdte az új jogintézmény, a felülvizsgálati eljárás engedélyezése egységes gyakorlatának kialakítását.
 
A 2018-as, a bírósági struktúrát érintő változtatási tervekről szólva rámutatott, az év másik jelentős eseménye a közigazgatási bíráskodás szervezeti reformjára vonatkozó jogalkotói elképzelések jogszabályokba történő átültetése volt. Miután a jogalkotó később a szervezetileg elkülönített közigazgatási rendszer kiépítését elvetette, a Kúria joga és kötelessége maradt a közigazgatási felsőbírósági feladatok magas színvonalon történő ellátása.
 
Dr. Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi bizottságnak elnöke a Kúria tevékenységéről szólva a beszámolót elfogadásra ajánlotta. Vezérszónoki és képviselői hozzászólásokat követően a Kúria elnöke megköszönte az elhangzott értékeléseket és véleményeket. Elmondta, nem szolgálja a bíróságokkal szembeni közbizalom erősödését, ha bírák személyével kapcsolatban közszereplők éles kritikát fogalmaznak meg, illetve a devizahiteles ügyekben sem tárgyszerűek egyes közszereplők leegyszerűsített megszólalásai.

A Kúria elnöke tavaly novemberben tartotta meg beszámolóját az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt. Akkor a bizottság 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

A Kúria elnökének beszámolói

Budapest, 2020. május 6.

A Kúria Sajtótitkársága