A Kúria és Magyarország Ügyészsége visszautasítja a közszereplő részéről a bírákat és ügyészeket ért fenyegetést

Dátum

Elfogadhatatlannak tartunk minden, a jogállamiságot alapjaiban támadó magatartást és visszautasítunk minden olyan közéleti megnyilvánulást, amely megtorlással fenyegeti a bírákat és az ügyészeket a jogszerű, törvényes tevékenységük miatt.

Egy közszereplő a közösségi médiában megjelent február 19-ei bejegyzésében büntetőügyekben eljáró ügyészek és bírók neveinek listázására hívott fel, megfenyegetve ezzel az igazságszolgáltatásban dolgozókat.

Alkotmányos jogállamban az igazságszolgáltatást a független bíróságok gyakorolják, ennek során biztosítják a jogszabályok érvényesülését: döntenek a magánjogi, a büntető, a közigazgatási és a törvényben meghatározott egyéb ügyekben. 

Az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként független, csak a törvényeknek alárendelt, önálló szervezet. Az ügyészség, mint közvádló az állam büntetőigényének a kizárólagos érvényesítője.

Alkotmányos jogállammal összeegyeztethetetlen minden, az igazságszolgáltatás függetlenségét és az ügyek pártatlan elbírálását sértő nyomásgyakorlás, fenyegetés.

Budapest, 2024. február 20.

Legfőbb Ügyészség                                                                                       Kúria

Kommunikációs és Sajtófőosztály                                                           Kommunikációs Osztály