A Kúria elnökének közleménye

Dátum

Az Európai Bizottság 2023. évi jogállamisági jelentésének Magyarországra vonatkozó fejezete a Kúriára vonatkozóan sajnálatosan, ellenőrzés nélkül átvette az Országos Bírói Tanács minden ténybeli alapot nélkülöző, többször adatokkal cáfolt, sok bíró személyes integritását sértő önkényes véleményét. A megállapításokra vonatkozóan kijelenthető, hogy azokból egyetlen szó sem igaz.

Minden kúriai pályázat elbírálása az évtizedes gyakorlatot aprólékosan követő, a jogszabályokat minden részletre kiterjedő figyelemmel, pontosan betartó, a véleményező bírói testületek állásfoglalását kivétel nélkül elfogadó döntéssel történt. Éppen ezért egyetlen, a pályázatokon nem nyertes pályázó sem vitatta azt. A megállapításokat mint a bírói tekintélyt minden alap nélkül megkérdőjelező politikai támadást ismételten, sokadszorra visszautasítom. Azt pedig, hogy mindez az Országos Bírói Tanács néhány volt és jelenlegi tagjának öncélú törekvésein alapul, nagyon sajnálatosnak tartom. Ezektől a törekvésektől nemcsak a Kúria képviseletében, hanem minden tisztességes magyar bíró nevében elhatárolódom.

Végül, ami az automatikus ügykiosztás minden bíróságra kiterjesztésének követelését illeti, a Kúria tapasztalatai alapján kijelenthetem, hogy az Országos Bírói Tanács és az Európai Bizottság egybehangzó törekvésének teljesítése a magyar igazságszolgáltatás megbénításához vezetne. A Kúria – előre sejtve, hogy ez elvárás lesz – három év alatt előre létrehozta és mára működteti ezt a rendszert. A tapasztalataink azt mutatják, hogy az ügyelosztás bürokratikus adminisztrálása jelentős, indokolatlanul sok időt és erőforrást von el az ügyek tényleges elbírálásától, holott az utóbbi a felek természetes érdeke. Az automatikus ügykiosztás kiterjesztése minden bíróságra megvalósíthatatlan. Akkor is megvalósíthatatlan, ha az Országos Bírói Tanácsnak a bíróságok működésére vonatkozó ismeretek hiányában megfogalmazott javaslatain alapul.

Budapest, 2023. július 5.

Varga Zs. András