A Kúria elnöke a Jogi Beszélgetések rendezvényén

Dátum

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a Jogi Beszélgetések évtizedes hagyományokkal bíró rendezvénysorozatán vett részt május 27-én. Az ország egyik legnívósabb szakmai fórumát, amelyen a jogi hivatásrendeket érintő aktuális kérdésekről, a jövő kihívásairól cseréltek eszmét a résztvevők, két év szünet után rendezték meg újra Kaposváron.

Az érdeklődők a többi között a legújabb technológiák jogászi munkát érintő hatásairól, az ügyvédi hivatás időszerű kérdéseiről, a minőségi ítélkezésről, valamint az alkotmánybíróságok az európai integrációban betöltött szerepéről is hallhattak előadást.

A Kúria elnöke előadásában a jogegységesség és az alkotmányosság kapcsolatáról beszélt.

A tisztességes eljáráshoz való jog összetett kérdéskörét elemezve három, viszonylag új szempontrendszert emelt ki és mutatott be, amelyek az ítélkezésre, és esetenként a jogszabályokra is közvetlen hatást gyakoroltak:

  • a tisztességes eljáráshoz való alapjog oszthatatlanságát,
  • az alkotmánykonform jogértelmezést, mint a tisztességes eljáráshoz való jog részét,
  • a jogegység követelményének összefüggését a tisztességes eljáráshoz való joggal.

Budapest, 2022. május 31.

A Kúria Kommunikációs Osztálya